Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba aizsardzības apstākļu uzlabošana pasažieru vilcienu ritošā servisa departamentā
Title in English Labour Protection Conditions Improvement in the Passenger Trains Rolling Stock Service Department
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer RTU prof., Dr.oec. Jānis Ķipsna
Abstract Bakalaura darba autors: Aleksandra Pucika Bakalaura darba vadītājs: Docents, Ing. Jānis Bērziņš Bakalaura darba nosaukums: “Darba aizsardzības apstākļu uzlabošana pasažieru vilcienu ritošā sastāva servisa departamentā” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 77 lpp., neskaitot 6 darbam pievienotos pielikumus. Bakalaura darbs satur 29 attēlus un 9 tabulas. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir veikt risku analīzi uzņēmumā un noteikt nepieciešamos uzlabojumus, lai nodrošinātu labvēlīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus darbiniekiem. Teorētiskajā daļā tika izpētīta situācija Latvijā saistībā ar cilvēku pārvadāšanu, izmantojot dzelzceļa transportu; kā tiek veikta pasažieru vilcienu parka atjaunošana, apzinot iespējamos riskus, kā arī problēmas, kas saistītas ar jaunu vilcienu iepirkumu. Analītiskajā daļā tika veikta pasažieru vilcienu servisa departamenta darba aizsardzības sistēmas analīze, tika apzinātas darba vieta ar paaugstinātu bīstamību un veikts risku novērtējums, tika analizēti uzņēmumā notikušie nelaimes gadījumi, to cēloņi un sekas. Praktiskajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi situācijas uzlabošanai, lai mazinātu vai novērstu risku iespējamās sekas. Galvenie informācijas avoti: Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, valsts statistikas dati, uzņēmuma dati, speciālā literatūra un dažādi interneta resursi. Kopā izmantotās literatūras un avotu saraksts sevī ietver 74 informācijas avotus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pucika A. “Darba aizsardzības apstākļu uzlabošana pasažieru vilcienu ritošā sastāva servisa departamentā” Bakalaura darbs / Darba vadītājs J. Bērziņš – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2019. - 77 lpp.
Keywords risku novērtējums; pasažieru vilciens; darbs augstumā; ķīmiskās vielas; austrijas metode
Keywords in English risk assessment; trains; working on hights; prevention
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 15:50:26