Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts
Title in English Development project of the production company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer MBA M.Ozoliņš
Abstract Bakalaura darba autors : Anete Tauriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs : Asoc. Profesore, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats : Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, pētījuma un ekonomiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 20 tabulas, 13 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu, 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti : Bakalaura darba mērķ is ir izanalizēt SIA „Intersteel Latvija” eksporta iespējas vienā no Skandināvijas valstīm un apksatīt, kādas mārketinga aktivitātes būtu nepieciešamas, lai virzītu produktu tālākai attīstībā, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma attīstībai. Uzņēmuma SIA “Intersteel Latvija” paaugstināšanas iespējas ietekmē uzņēmuma pastāvošās problēmas. Pie nozīmīgākajiem uzņēmuma attīstības problēmām pieder augstas materiālu izmaksas, neattīstītas mārketinga aktivitātes un klienta prasību neizzināšana. Lai paaugstinātu SIA „Intersteel Latvija” eksporta iespējas, ražošanas uzņēmumam ir nepieciešams ieiet jaunos tirgos, nostabilizēt mārketinga aktivitātes un vairāk izzināt klientu vēlmes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts : Tauriņa A. (2019). Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 78 lpp.
Keywords attīstība, mārketings, konkurētspēja, ražošana.
Keywords in English development, marketing, competitiveness, manufacturing.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 15:17:35