Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Demogrāfijas procesu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību novērtējums
Title in English Assessment of the Impact of Demographic Processes on the Economy of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Pētnieks A.Zenčaka
Abstract Bakalaura darba tēma "Demogrāfijas procesu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību novērtējums ". Darbs sastāv no ievada, divām daļām un nobeiguma. Ievadā tiek pamatota darba tēmas aktualitate, formulēts mērķis un uzdevumi. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai dažādi demogrāfiskie procesi ietekmē Latvijas tautsaimniecību un valsts turpmāko ekonomisko izaugsmi, raksturot esošo demogrāfisko situāciju. Pirmajā daļā tiek aprakstītā demogrāfija kā zinātne, noteikti faktori, kas ietekmē demogrāfijas procesus, atrasta demogrāfijas un tautsaimniecības procesu mijiedarbība. Raksturota demogrāfijas politikas būtība un mērķi. Otrajā daļā tiek sniegts demogrāfisko procesu raksturojums Eiropā un Latvijā no 2000. līdz 2017. gadam un demogrāfijas politikas raksturojums Latvijā. Nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Secinājumos tika novērtētas Latvijas demogrāfijas galvenās problēmas, sniegti priekšlikumi, kas varētu ietekmēt esošo situāciju. Viens no priekšlikumiem ir mainīt sabiedrības viedokli par daudzbērnu ģimenēm, kas varētu pozitīvi iespaidot dzimstības rādītājus. Bakalaura darbs satur 63 lappuses ar 20 attēliem, 2 tabulām un 1 formulu. Bibliografiska sarakstā ir 28 nosaukumi.
Keywords demogrāfiskie procesi, iedzīvotāju skaits, demogrāfijas politika, dzimstība.
Keywords in English demographic processes, population, demographic policy, fertility
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 13:56:53