Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Izvairīšanās no nodokļu nomaksas ietekme uz valsts budžetu”
Title in English “Impact of Tax Evasion on the State Budget”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Jānis Ēriks Niedrītis
Reviewer D.Pelēkā, VID ģenerāldirektora p.i., Nodokļu pārvaldes direktore, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba temats ir “Izvairīšanās no nodokļu nomaksas ietekme uz valsts budžetu”. Tēma aktuāla, jo nodokļi nodrošina valsts funkciju izpildi un ir galvenais ieņēmumu budžetā avots. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas dēļ valstij ir ierobežotas iespējas risināt dažādus sociālus un ekonomiskus jautājumus, lai nodrošinātu sabiedrības labklājību, tiek kropļota veselīga konkurence tirgus dalībnieku starpā. Liedz iespēju valstij pilnā apmērā nodrošināt pakalpojumus sabiedrībai un ieguldīt līdzekļus valsts attīstībā. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus izvairīšanās no nodokļu nomaksas samazināšanai. Lai sasniegtu darba mērķī tiek risināti šādi uzdevumi: • izpētīt nodokļu nozīmi valsts budžetā; • analizēt nodokļu plaisu līmeni Latvijā un to ietekmi uz valsts budžetu; • izpētīt nodokļu administrēšanu Latvijā;’ • analizēt izvairīšanās no nodokļu nomaksas samazināšanas praksi Latvijā; • analizēt izvairīšanās no nodokļu nomaksas samazināšanas praksi ārvalstīs; • veikt aptauju par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un tās samazināšanu Latvijā; • Izstrādāt priekšlikumus izvairīšanās no nodokļu maksāšanas samazināšanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā valsts budžets un tā funkcijas, kā arī nodokļi, to nemaksāšanas sekas un nodokļu administrēšanas loma. Otrajā nodaļā izvairīšanas no nodokļu maksāšanas ietekme uz valsts budžetu un krāpniecisko darījumu apkarošanas prakse Latvijā, kā arī izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu kontrole ārvalstīs. Trešajā nodaļā sabiedrības viedoklis par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī izvairīšanos no nodokļu maksāšanas samazināšanas iespējamie pasākumi. Pētījumā izmantotas tādas metodes kā literatūras analīze, datu salīdzināšana un statistiskās datu apstrādes analīze, kā arī socioloģiska aptauja. Bakalaura darba izstrādē par pētījuma avotiem izmantoti Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta statistikas dati, likumi, sabiedriskos masu mēdijos sniegtās informācijas par ēnu ekonomiku, vispārējā un speciālā literatūra. Bakalaura darba apjoms ir 75 lappuses, tajā iekļautas 4 tabulas, 17 attēli, 7 pielikumi un 46 atsauces uz izmantotajiem bibliogrāfiskajiem avotiem.
Keywords izvairīšanas no nodokļu nomākas, ēnu ekonomika, nodokļu administrēšana
Keywords in English tax evasion, shadow economy, tax administration
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 13:32:35