Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Robeždrošības apdraudējumi un risinājumi to mazināšanai jūras pārvadājumos”
Title in English “Border Security Threats and Solutions for Improving Maritime Transportation Security”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer A.Čevers, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.iur.
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Robeždrošības apdraudējumi un risinājumi to mazināšanai jūras pārvadājumos”. Dаrbа аutore – Rīgаs Tehniskās Universitātes Inženierekonomikаs un vаdības fаkultātes Stаrptautisko ekonomisko sakaru un muitаs institūtа Muitаs un nodokļu kаtedras studente Jeļizaveta Paškeviča. Diplomdarbā izskatītā tēma ir aktuāla, jo preču pārvadāšana pa jūru mūsdienās ir ļoti populāra, jo tā var samazināt izmaksas. Kopā ar apjomu pieaug arī apdraudējumi un muitai ir svarīga loma šo apdraudējumu mazināšanā. Darba mērķis ir loģistikas un muitas procesu risku atklāšana jūras pārvadājumos un risku teorētisko vadības koncepciju izstrādāšana. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Iepazīties ar robeždrošības jēdzienu, jūras pārvadājumu apdraudējumiem pasaulē, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā. 2. Raksturot jūras kravu pārvadājumus un to riskus. 3.Aprakstīt jūras pārvadājumu risku mazināšanas pasākumus. 4. Raksturot Rīgas Brīvostas Muitas kontroles punktu 0210 un analizēt muitas kontroles pasākumus. 5. Identificēt jūras kravu pārvadājumu muitas riskus. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, deviņām apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīti jūras pārvadājumi; jūras pārvadājumu apdraudējumi un riski; jūras pārvadājumu risku mazināšana. Darba otrajā daļā apkopota informācija par robeždrošības risku vadību jūras pārvadājumos; Robeždrošības raksturojumu; robeždrošības apdraudējumiem; robeždrošības risku mazināšanu. Trešajā daļā apkopota informācija par muitas risku vadību jūras pārvadājumos; Brīvostas muitas kontroles punkta 0210 rakturojumu; muitas risku maziāšanu un risku novērtēšanas metodēm. Darbā ievietoti 22 attēli un 2 tabulas. Darbā izmantoti 55 dažādi avoti – likumi, regulas, interneta resursi, literatūra. Darba apjoms ir 66 lapaspuses.
Keywords Robeždrošība, jūras pārvadājumi, apdraudējumi, muitas kontrole, riski
Keywords in English Border security, maritime transportation, threats, customs control, risks
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 13:19:16