Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts ražošanas un pakalpojumu uzņēmumā
Title in English Marketing activities improvement project in a manufacturing and service company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Mg,oec.Marita Strādere
Abstract Bakalaura darba autors: Santa Krasauska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts ražošanas un pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms ir 77 lappuses, tas sastāv no ievada, 3 daļām – analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, no secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā un tajā iekļauti 16 attēli un 26 tabulas, kā arī 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 13 avoti latviešu valodā un 15 avoti angļu valodā. Bakalaura darba iegūtie rezultāti: Novērtēta SIA “Rocket Bean Cafe” klientu apkalpošanas kvalitāte, veikta dienas ietirgojuma, viesu skaita un čeku daudzuma izpēte abās kafejnīcās viena mēneša ietvaros, analizēta kafijas industrija un specialty kafijas patēriņš Latvijā. Izstrādāti priekšlikumi mārketinga darbības pilnveidošanai uzņēmumā, kas saistīti ar pārdošanas un viesmīlības apmācībām, darbinieku bonusu sistēmu, kluba karšu ieviešanu, kas stiprina esošo klientu lojalitāti un uzrunā potenciālos klientus. Priekšlikumiem aprēķinātas ieviešanas izmaksas, aprakstīti ieviešanas posmi un aprakstīts potenciālais guvums. Priekšlikumu ieviešana uzņēmumā potenciāli optimizē uzņēmuma darbību un paaugstina uzņēmuma peļņu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krasauska, S. (2019) Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts ražošanas un pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojekts/ S. Krasauska, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 77 lpp.
Keywords Specialty kafija; akcijas; pārdošanas apmācības; viesmīlības apmācības;lojalitātes kluba kartes, mārketinga darbības pilnveidošana.
Keywords in English Specialty coffee; sales; development of customer service; loyalty cards; marketing activities improvement.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 13:01:11