Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Viedo ārējā elektroapgaismes sistēmu organizēšana un realizācija
Title in English Organizationof the Smart Outer Illumination Systems and its Realization
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Ivars Raņķis
Reviewer
Abstract Maģistra darbs veidots kā analizējošs materiāls viedās ārējās elektroapgaismes sistēmas organizēšanā un realizācijā. Darbā aprakstītās teorētiskās iespējas ko sniedz apgaismojuma automatizācijas procesi. Apgaismojuma automatizācijas procesu vadības elements ir PLC (programmējamais loģiskais kontrolleris), kas darbā tiek arī salīdzināts ar tirgū piedāvātajiem automatizācijas risinājumiem. Tiks veikts reālu projektu apskats un reālu objektu datu analīze no objektiem, kas realizēti Kuldīgas pilsētā. Tiek pievērsta uzmanība automātiskās sistēmas izveidošanai lokālajā un globālajā datu tīklā. Darbā tiek salīdzinātas ārējās elektroapgaismes sistēmas priekšrocības un trūkumi. Darbs tiek sadalīts četrās nodaļās ar apkopotu informāciju secinājumos un slēdzienos. Pirmajā daļā tiek apskatīta viedās ārējās elektroapgaismes sistēmas funkcionālās iespējas, viedās sistēmas attīstības vēsture un tendences. Otrajā daļā tiek apskatīts ārējās elektroapgaismes sistēmas strukturālās organizācijas izveides principi un pielietojums. Trešajā nodaļā tiek apskatīti vadības elementi un to parametri, tiek apskatīts arī automātikas jēdziens un paskaidrota PLC (programmējamā loģiskā kontrollera) darbības princips, uzbūve un pielietojums. Ceturtajā nodaļā iespējams iepazīties ar reālu projektu datiem, un pēc datu salīdzināšanas un analīzes tiek izveidoti paskaidrojumi un ieteikumi ārējās elektroapgaismes lokālās sistēmas izveidei un ārējās elektroapgaismes vadības sistēmas izveidei un savietošanai globālajā datu tīklā, izvērtējot drošības un vadības parametrus. Ceturtajā nodaļā tiks veikta arī esošā objekta analīze un inovatīvu instrumentu pielietošana ārējās elektroapgaismes sistēmas vadīšanai un sistēmas uzturēšanai. Maģistra darbs sastāv no 80 lpp, kuru skaitā iekļautas šādas nodaļas: 1) ārējās elektroapgaismes lokālās sistēmas principiālā shēma; 2) ārējās elektroapgaismes automātiskās vadības sistēmas principiālā shēma; 3) automātiskās vadības sistēmas sadalnes ar kontrollera moduli komplektācija. Darbs satur divdesmit grafiskās ilustrācijas, kas tiek numurētas. Darbā iekļautas deviņas tabulas, pieci pielikumi un četrdesmit seši izmantotie literatūras avoti.
Keywords VIEDO ĀRĒJĀ ELEKTROAPGAISMES SISTĒMU ORGANIZĒŠANA UN REALIZĀCIJA
Keywords in English SMART EXTERNAL ELECTRICAL LIGTING SYSTEM ORGANIZATION AND REALIZATION
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 12:45:34