Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Universālais pamatienākums un tā ietekme uz valstu ekonomiku
Title in English Universal Basic Income and its Impact on the National Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Doc. V.Šatrevičs
Abstract Bakalaura darba temats ir “Universālais pamatienākums un tā ietekme uz valstu ekonomiku”. Darba autors ir Andis Romanovs, bakalaura darba vadītājs – asoc. prof., Dr.oec. Ilze Judrupa. Darba mērķis bija noteikt noskaidrot universālā pamatienākuma piemērošanas iespējas un tā ieviešanas ietekmi uz ekonomiku. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkots universālā pamatienākuma definīcijas, pētījumi un ar pamatienākumu saistītas sociālekonomiskās aktualitātes. Noteikti ekonomiskie rādītāji pamatienākuma ieviešanas ietekmes uz ekonomiku novērtēšanai. Darba analītiskajā daļā novērtēta esoša ekonomiskā situācija Latvijā. Aprēķināts universālā pamatienākuma apmērs trijos apmēros un izmaksāšanas veidos. Aprēķināts pamatienākuma ieviešanas izmaksu apmērs valsts budžetā. Noteikts universālā pamatienākuma ieviešanas fiskālais efekts. Vērtēta universālā pamatienākuma ieviešanas iespējamība Baltijas valstīs. Veikts salīdzinājums starp universālā pamatienākuma ieviešanas prognozes rezultātiem Baltijas valstīs. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek secināts, ka universālā pamatienākuma ieviešana stimulētu ekonomikas izaugsmi, tomēr Baltijas valstīs nav iespējams realizēt universālo pamatienākumu lielā budžeta sloga dēļ. Izvirzīti priekšlikumi Labklājības ministrijai izstrādāt jaunu garantētā minimālā ienākuma aprēķina formulu un valsts pārvaldei īstenot universālā pamatienākuma pilota projektus. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 8 tabulas, 7 formulas un 3 pielikumi.
Keywords universālais pamatienākums, iztikas minimums, sociālā aizsardzība, valsts budžets, iekšzemes kopprodukts
Keywords in English universal basic income, substistence minimum, social protection, federal budget, gross domestic product
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 12:00:30