Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus nepilnības Latvijā un to samazināšanas risinājumi
Title in English Market flaws in housing management in Latvia and solutions to address them
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Jānis Zvirgzdiņš
Abstract Anotācija Šajā bakalaura darbā tiek pētīts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus segments ar mērķi noskaidrot esošās nepilnības un sniegt priekšlikumus to mazināšanai. Darba analītiskajā daļā tiek izvērtēti dažādos avotos atrodamie jēdzienu pārvaldīšana un pārvaldnieks skaidrojumi un lietojums. Tiek apskatītas Latvijā plašāk sastopamās dzīvojamo māju pārvaldīšanas juridiskās formas. Tiek analizēti normatīvie akti, kas reglamentē pašvaldību darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanā un dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma normas. Ir detalizēti izvērtēts dzīvojamo māju iedalījums pārvaldnieka kvalifikācijas kontekstā. Aprakstīta metodika tirgus nepilnību konstatēšanai. Pētījuma aprēķinu daļā ir veikta Latvijas pašvaldību dibināto kapitālsabiedrību darbības izpēte dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Rakstiskas intervijas veidā noskaidrota Vācijas un Igaunijas dzīvojamo māju pārvaldīšanas organizēšanas pieredze. Izpētīts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus segments Ventspils pilsētas adminitratīvajā teritorijā. Noskaidroti Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas un Konkurences padomes speciālistu viedoklis par dzīvojamo māju pārvaldīšanas aktualitātēm Latvijā. Tehnoloģiskajā daļā atbilstoši algoritmam detalizēti pa soļiem veikts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus segmenta izvērtējums un aprakstītas konstatētās nepilnības. Tehnoloģiskās daļas noslēgumā piedāvāta vērtēšanas skala, minimālās robežas noteikšanai pie kādas valsts/pašvaldības intervence ir izbeidzama. Izmantojot vērtēšanas skalu novērtēta situācija Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Darbā secināts, ka dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus segmentā konstatējama informācijas asimetrija, kas izveidojusies valsts regulatīvās nepilnības dēļ. Informācijas asimetrija Ventspils administratīvajā teritorijā pēc autora vērtējuma skalas nav būtiska (vid.26.08%). Tirgus segmentā pastāv konkurence, tomēr saglabājas augsta nekvalitatīva pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājuma iespējamība. Iespējama agresīva tirgus ietekmes pārdale. Darbā doti priekšlikumi informācijas asimetrijas mazināšanai. Darbs satur 78 lapas, 30 attēlus, 7 tabulas, 25 bibliogrāfiskos un avotu nosaukumus un 7 pielikumus.
Keywords dzīvojamo māju pārvaldīšana, tirgus nepilnības
Keywords in English housing management, market flaws
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 11:49:20