Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Frēzētā asfaltbetona īpašību atjaunošana, izmantojot FAME 6 bitumena atjaunojošo piedevu ''; inženierprojekts ''Autoceļa P21 Rūjiena-Mazsalaca posma 8.20km-11.70km rekonstrukcijas projekts''
Title in English ''Regenevation of Reclaimed Asphalt Concrete Using FAME 6 Bituminovs Regenevative Additive ''; Engineering Design Project ''Reconstruction Project of the P21 Motorway Between Rūjiena-Mazsalaca in the Section of 8.20km-11.70km''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Haritonovs
Reviewer
Abstract Darbu veido divas daļas : Pirmā daļa Bakaulaura darbs: “Frēzētā asfaltbetona īpašību atjaunošana izmantojot Fame 6 bitumena atjaunojošo piedevu.” Otrā daļa Inžinierprojkts: “Autoceļa P21 Rūjiena – Mazsalaca posma 8,20km – 11,70km rekonstrukcijas projekts.” Diplomdarba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt bitumena atjaunojošās piedevas FAME-6 spējas atjaunot reciklētā asfaltbetona (RAP) īpašības. Bakalaura darba mērķa izpildei vispirms tiek noteiktas atgūtā asfaltbetona īpašības, tad pētītas īpašību izmaiņas izmantojot piedevu. Pēc rezultātu iegūšanas tiek testētas izejmateriālu pamatīpašības un uzprojektēts asfaltbetona AC-11surf projekts izmantojot ~70% frēzētā asfaltbetona. Bakalaura beigās veiktas asfaltbetona īpašību salīdzinājums starp asfaltbetona īpašībām ar un bez piedevas. Bakalaura darba apjoms ir 51 lpp, 19 attēli, 13 tabulas, 1 formula, izmantoti 10 literatūras avoti. Inžinierprojekta daļā izstrādāts valsts reģionālā autoceļa P21 Rūjiena – Mazsalaca posma km 8,2 – 11,7 rekonstrukcijas projekts. Projekta risinājumi paredz esošā ceļa rekonstrukciju. Tiek projektēts plāns, ceļa zīmju uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu atjaunošana, garenprofils, ūdend atvade, autobusu pieturvietas izbūve, betona apmaļu izbūve, caurtekas uzstādīšana. Inžinierdarbs sastāv no 105 lpp, 20 rasējumiem, 2 attēliem, 64 tabulām, 2 formulām, darbā izmantoti 12 literatūras avoti.
Keywords Frēzētais asfaltbetons, piedeva, FAME6, RAP, P21, Rūjiena, Mazsalaca, rekonstrukcija
Keywords in English Reclaimed, asphalt, additive, FAME6, RAP, P21, Rujiena, Mazsalaca, reconstruction
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 11:34:14