Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Aktuālās un inovatīvās tehnoloģijas grunšu ar zemu nestspēju īpašību uzlabošanai” (“Jaunciema gatves posma pārbūve”)
Title in English “Actual and Innovative Technologies for Improving the Properties of Soils with a Low Bearing Capacity” (“Reconstruction of Jaunciema Avenue Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Atis Zariņš
Reviewer M.Sīpols
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “Aktuālās un inovatīvās tehnoloģijas grunšu ar zemu nestspēju īpašību uzlabošanai (Jaunciema gatves pārbūve posmā no pagrieziena uz Bukultiem līdz Sužiem)”. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt dažādas metodes grunts nestspējas un tehnisko īpašību uzlabošanai, kā arī noskaidrot to priekšrocības un trūkumus. Bakalaura darba teorētiskajā sadaļā tiek apkopota informācija par ģeotehniskās izpētes veidiem, problemātiskām gruntīm, to iedalījumu un veidiem, kā arī šo grunšu tehnisko īpašību uzlabošanas metodēm - to izbūves un lietošanas principi atbilstoši aktuālajiem standartiem un ražotāja norādījumiem. Analītiskajā daļā tiek veikts tehniski ekonomisks salīdzinājums starp aprakstītajām grunts nestspēju uzlabojošajām metodēm. Bakalaura darba uzdevumi: 1. Apskatīt dažādas ģeotehniskās izpētes metodes un raksturīgākos problemātisko grunšu tipus, to iedalījumu un tehniskās īpašības. 2. Izpētīt pieejamo literatūru, zinātniskos darbus, standartus, specifikācijas un pētījumus par grunšu nestspējas uzlabošanas metodēm. 3. Apkopot informāciju par dažādām grunts nestspēju uzlabojošām tehnoloģijām, to darbības principiem, pielietojuma veidiem un izbūves īpatnībām atbilstoši specifikācijām un ražotāja norādījumiem. 4. Veikt tehniski ekonomisku salīdzinājumu starp grunts nestspējas uzlabošanas metodēm, pamatojoties uz izpētītajiem literatūras avotiem. Inženierprojekta daļā tiek piedāvāti trīs Jaunciema gatves posma pārbūvei iespējami normālprofili. Izvērtējot tehniski-ekonomiskos parametrus, tiek pieņemts labākais projekta risinājums. Projektā tiek izvērtēta nepieciešamība ierīkot autobusa pieturvietas atbilstoši mūsdienu standartiem, uzlabot gājēju drošības līmeni un paplašināt brauktuves konstrukciju. Bakalaura darbs sastāv no 51 lapas, 2 tabulām un 19 attēliem. Inženierprojekts sastāv no 90 lapām un 15 rasējumiem. Darba kopējais apjoms ar inženierprojektu – 156 lapas. Tika izmantoti 40 informācijas un literatūras avoti.
Keywords Grunts īpašību uzlabošana, zemas nestspējas gruntis, Jaunciema gatves posma pārbūve
Keywords in English Soil improvement, low bearing capacity, reconstruction of Jaunciema avenue section
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 21:07:15