Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Investīciju analīze mazumtirdzniecības sektora attīstībā Latvijā
Title in English Investment Analysis in the Development of Retail Sector in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Asoc.prof. J.Eriņa
Abstract Bakalaura darba autors: Agnese Poiša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec, pr. doc.Kristīne Gorbunova Bakalaura darba temats: Investīciju analīze mazumtirdzniecības sektorā Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 21 tabula, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu valodā un 13 avoti angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā aprakstīta investīciju un mazumtirdzniecības būtība. Analizēts investīciju apjoms Latvijā, kā arī mazumtirdzniecības apgrozījums. No 2018. līdz 2023. gadam tiks veikti ieguldījumi piecu tirdzniecības centru atvēršanā vai paplašināšanā un divu lielveikalu būvniecībā. Darbā tiek pētīts, kāpēc investīcijas mazumtirdzniecībā nepieciešamas un veikts investīciju projektu efektivitātes raksturojums. Analizēti investīciju lielumu raksturojošie faktori gan tirdzniecību centru būvniecībā, gan pārtikas mazumtirdzniecības nozarē. Mazumtirdzniecības nozare Latvijā piedzīvo izaugsmi un tas turpināsies vismaz līdz 2023. gadam, kad tiks pabeigti visi bakalaura darbā minētie investīciju projekti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Poiša A., (2019). Investīciju analīze mazumtirdzniecības sektorā Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, TAPPEK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Ekonomika”. 62 lpp.
Keywords investīcijas, investīciju efektivitāte, mazumtirdzniecība, tirdzniecības centri,
Keywords in English investments, investment efficiency, retail, shopping center
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 20:20:05