Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Sociāli ekonomiskās problēmas Gulbenes novadā un to risinājumi
Title in English Socio-Economic Problems in Gulbene and their Solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Vieslektors N.Balabka
Abstract Anotācija Darba autors: Agnete Zanda Dzirkale. Darba tēma: Sociāli ekonomiskās problēmas Gulbenes novadā un to risinājumi. Darba veids: Bakalaura darbs. Studiju programma: Ekonomika. Darba vadītājs: Prakt. doc., Mg. Oec. Uldis Kamols. Darba mērķis: Noskaidrot galvenās sociāli ekonomiskās problēmas Gulbenes novadā, izpētīt skolu tīkla plānoto un realizēto izmaiņu radītās problēmas un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai. Darba uzdevumi: Apkopot dažādu autoru viedokļus par galvenajām sociāli ekonomiskajām problēmām; izpētīt informāciju par izglītības pieejām un kvalitāti; veikt Gulbenes novada teritorijas izpēti; analizēt datus par Gulbenes novada sociāli ekonomiskajām problēmām; apkopot datus par izmaksu apjomu katrai Gulbenes novada izglītības iestādei; konstatēt un apkopot datus par kopējo skolēnu skaitu, kā arī aprēķināt vidējās izmaksas uz vienu skolēnu katrā izglītības iestādē periodā no 2014. gada līdz 2018. gadam; secināt, kādas ir skolu tīkla izmaiņu rezultātā radušās problēmas, un izvirzīt priekšlikumus to risināšanai. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā jeb teorētiskajā daļā tika apkopoti dažādu autoru viedokļi par to, kādas ir būtiskākās sociāli ekonomiskās problēmas, kā arī citu autoru teorijas par dažādām izglītības pieejām un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu. Otrajā daļā jeb analītiskajā daļā tika veikta galveno Gulbenes novada sociāli ekonomisko problēmu un ar izglītību saistīto problēmu datu analīze. Darba rezultātā tika izstrādāts problēmas risinājuma plāns, ar kura palīdzību iespējams produktīvi izmatot izglītības iestāžu ēkas, kas atstātas tukšas, un līdz ar to būtu iespējams mazināt arī citas sociāli ekonomiskās problēmas Gulbenes novadā. Darbs kopumā izklāstīts 70 lappusēs, tajā iekļautas 3 tabulas, 5 formulas un 25 attēli. Darbā izmantoti 54 literatūras avoti un nav pievienoti pielikumi. Atslēgas vārdi: novads, problēmas, izglītība, izmaksas, reorganizācija.
Keywords novads, problēmas, izglītība, izmaksas, reorganizācija
Keywords in English municipality, problems, education, costs, reorganization
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 12:32:45