Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Vairumtirdzniecības uzņēmuma sūtījumu piegāžu sistēmas optimizācija.
Title in English Optimizing the Parcel Delivery System of a Wholesale Company.
Department
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Docents, Aloizs Lešinskis
Abstract Maģistra darbs “Vairumtirdzniecības uzņēmuma sūtījumu piegāžu sistēmas optimizācija” izstrādāts ar mērķi izpētīt vairumtirdzniecības uzņēmuma darbību un apskatīt veidus kā optimizēt sagatavoto sūtījumu piegādes sistēmu, lai ilgtermiņā samazinātu ar piegāžu veikšanu saistītās izmaksas un paaugstinātu piegāžu kvalitāti attiecībā pret esošās sistēmas nodrošināto piegāžu kvalitāti. Darba pirmā daļa veltīta loģistikas menedžmenta apskatei. Tiek formulēta loģistikas būtība, apskatīta transporta nozīme tautsaimniecībā un uzņēmuma struktūrā. Tiek apskatīti ar loģistikas funkciju sadali saistītie faktori - ekonomiskais izdevīgums, procesa pārvaldīšanas īpatnības. Izvērtējot literatūras avotus, tiek apskatīta arī transporta procesu kvalitāte un kvalitātes būtība. Darba otrajā daļā tiek aprakstīts vairumtirdzniecības uzņēmums. Sīkāk aprakstīts uzņēmuma darbības pamatvirziens, uzņēmuma organizācija un struktūra, padziļināti apskata vienu no transporta procesiem uzņēmumā, kas būtībā veido sistēmu – sūtījumu piegāžu sistēma. Veicot ievākto un apkopoto datu un literatūras analīzi tiek noskaidrots, kāda ir veikto piegāžu kvalitāte un kādas ir esošās piegāžu nodrošināšanas izmaksas, un tiek izteikti priekšlikumi piegāžu sistēmas optimizācijai. Darba trešajā daļā tiek apskatīti iespējamie piegāžu sistēmas uzlabojumi. Tiek īsi apskatītas individuālo kravu pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju sniegtās iespējas. Tiek noteiktas izmaksas, kas rastos uzņēmumam ieviešot savus transporta līdzekļus un piegādes maršrutus, kā arī apskatītas potenciālās veikto piegāžu kvalitātes izmaiņas. Darbā noskaidrots, ka aptuveni 70 % sagatavoto sūtījumu ir potenciāla iespēja uzlabot veikto piegāžu kvalitāti, ieviešot uzņēmumā 2 transporta līdzekļus un lokveida maršrutus Rīgas un Pierīgas klientu apkalpošanai. Aprēķini rāda, ka veiktās investīcijas reālu ekonomisku ieguvumu sāktu radīt pēc 6,58 gadiem. Darbs sastāv no 97 lapām, 33 attēliem, 30 tabulām, 26 formulām, 37 literatūras avotiem un 5 pielikumiem.
Keywords Vairumtirdzniecības uzņēmuma sūtījumu piegāžu sistēmas optimizācija
Keywords in English Optimizing the parcel delivery system of a wholesale company
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 12:07:41