Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Valsts parāda sociāli ekonomisko seku novērtējums
Title in English Assessment of the Socio-Economic Effects of Government Debt
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Prof. T.Tambovceva
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Valsts parāda sociāli ekonomisko seku novērtējums”. Pasaules finanšu krīzes ietekmē daudzu valstu parāds būtiski pieauga un tas ar katru gadu turpina pieaugt, un pilnīga aizņēmumu atmaksa kļūst arvien grūtāk realizējama arvien pieaugošā valsts parāda apjoma dēļ. Pieaugot valsts parāda apmēram pieaug izdevumi valsts parāda apkalpošanai, tas var novest pie izdevumu samazināšanas sociāl – ekonomisko procesu nodrošināšanai un attīstībai valstī. Līdz ar to ir aktuāls jautājums, cik lielā mērā Latvijā īstenotā valsts parāda politika ietekmē valsts sociāl – ekonomiskos procesus. Pētījuma mērķis ir noskaidrot mijiedarbības līmeni starp valsts parādu un tautsaimniecības procesiem Latvijā. Atbilstoši pētījuma mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, teorētiskajā daļā tiek atspoguļoti valsts parāda fundamentālie aspekti – valsts parāda jēdziens, būtība, veidi, vadības metodes un sociāli – ekonomiskās sekas. Analītiskajā daļā tiek veikta valsts parāda un radīto sociāli – ekonomisko seku analīze Latvijā, un analizēti Latvijas valsts parāda negatīvo seku mazināšanas paņēmieni. Iegūtie rezultāti parāda, ka Latvijas valsts parāda straujais pieauguma temps ir apstājies un valsts parāda līmenis pēdējos gados saglabājas robežā ap 40% no iekšzemes kopprodukta, tas liecina par valsts parāda stabilizēšanos ilgtspējā līmenī. Valsts parāda struktūrā lielāko daļu veido ārējais parāds, tas padara valsts ekonomiku jūtīgu pret situāciju pasaules tautsaimniecībā. Lai nodrošinātu ekonomiskas attīstību ilgtermiņā Latvijas valdībai nepieciešams nodrošināties pret ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, ekonomikas cikla augšupejas fāzē realizēt ierobežojošu fiskālo politiku, bet lejupslīdes fāzē – stimulējošu fiskālo politiku. Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, 2 nodaļām, 7 apakšnodaļām, 25 attēliem, 10 tabulām.
Keywords Valsts parāds
Keywords in English Government Debt
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 06:45:13