Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Iekšējo faktoru ietekme uz organizācijas vadīšanu
Title in English The Impact of Internal Factors on Organization Management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Aleksandra Mihņenoka
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Ivan Bolshakov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Docents Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: “Iekšējo faktoru ietekme uz organizācijas vadīšanu” Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 105 lpp., tajā ir iekļauts 17 tabulas, 51 attēls un 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 80 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Organizācijas iekšējos faktorus uzsāk vadība stratēģiskās plānošanas posmā. Nepareiza plānošana var radīt problēmas īstenošanas posmā. Tas atspoguļojas finanšu rezultātos. Tādējādi iekšējie faktori, kas ietekmē organizācijas vadību, ir darbības virzītājspēks darbības uzlabošanai. To parādīja. Solvay S.A. piemērs. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bolshakov, I. (2019). Iekšējo faktoru ietekme uz organizācijas vadīšanu. Bakalaura darbs. Rīga:I. Bolshakov, V. Šatrevičs RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 105 lpp.
Keywords ietekme, iekšējie faktori, organizācijas vadība, stratēģiskā plānošana, nepareiza plānošana
Keywords in English impact,internal factors ,organization management,strategic planning,Improper planning
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 03:48:05