Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Korporatīvās sociālās atbildības novērtējums uzņēmumā
Title in English Assessment of Corporate Social Responsibility at the Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer E. Jansons
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Rasuljon Sayfullaev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba nosaukums: Korporatīvās sociālās atbildības novērtējums uzņēmumā Rakstīts bakalaura darbs: Rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētījuma daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Literatūras saraksts sastāv no piecdesmit septiņiem avotiem. Darbā ir 56 lappuses, tajā ir 10 attēli, 3 tabulas. Bakalaura darba galvenais rezultāts: Pētījuma priekšmets un mērķis bija izpētīt uzņēmuma sociālās atbildības prakses vidi Uzbekistānā. Autora mērķis bija izmantot KSA pamatprincipus un izvērtēt ieguvumus un trūkumus, un apskatīt, cik tas ir piemērojams Uzbekistānā. Autors izmanto praktisko sadaļu, lai pārliecinātos par to, kā uzņēmumi izmanto uzņēmumu sociālo atbildību, vai tie gūst labumu no vides un sabiedrības. Autors secināja ka daudziem uzņēmumiem joprojām KSA ir jauns prakses jēdzienā, un, lai gan to izmanto daudzas lielas starptautiskas nozares, joprojām pastāv nevienlīdzība. Autors arī secināja, ka vairākas uzņēmuma ieinteresētās personas ir atbildīgas par efektīvu KSA izmantošanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sayfullaev R. (2019) Korporatīvās sociālās atbildības novērtējums uzņēmumā. Bakalaura darbs / R. Sayfullaevs, I. Erina.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 56 lpp.
Keywords uzņēmumu sociālā atbildība, Uzbekistāna, vide, pamatprincipi, principi, uzņēmumi, rūpniecība
Keywords in English corporate social responsibility, Uzbekistan, environment, foundational, principles,businesses, industry
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 19.05.2019 17:10:51