Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Restorāna personāla kvalifikācijas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Restaurant Personnel Qualification"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sandra Reinfelde
Reviewer Līga Kamola, docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta darba autors: Ginta Pētersone Diplomprojekta darba zinātniskais vadītājs: Mg.psych. Sandra Reinfelde Diplomprojekta darba temats: Restorāna personāla kvalifikācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti 17 latviešu un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti: Veikta restorāna personāla apmācības procesa analīze un noteikti trūkumi. Izpētīti teorētiskie materiāli. Piedāvāti divi alternatīvi projekti darbinieku kvalifikācijas celšanai. Izstrādāti viesmīļa amata standarti. Piedāvāts mentoringa norises plāns un mentoringa procesa vadlīnijas. Diplomprojekta darba bibliogrāfiskais apraksts: Pētersone G.: Restorāna personāla kvalifikācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ G. Pētersone, S. Reinfelde.- Rīga: RTU, UIVI TIN, Diplomprojekta profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2019. – 68. lpp.
Keywords Kvalifikācijas celšana, mentorings, amata standarti
Keywords in English Qualification improvement, mentoring, job standards
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 18.05.2019 12:28:25