Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē"
Title in English "Project on Improvement of Personnel Development and Motivation System at Public Administration Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Armands Kalniņš, Alberta koledžas lektors, Mg.paed.
Abstract Bakalaura darba autors: Ričards Buners Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. psych. un Mg. oec. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Personāla attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 5 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 3 angļu, 1 zviedru valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: veicot projekta izstrādi valsts pārvaldes iestādē, aprēķināt attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas Jūras spēku Krasta apsardzes dienestā. Izmantojot sezonalitāti personāla attīstības un motivēšanas pilnveidošanai, veikt analīzi un aprēķinu personāla apmācības sistēmas efektivitātes uzlabošanai, un ieviešanai dienesta gaitā. Izskatīt personāla apmācības lietderību, personāla praksi un apmācību uz glābšanas vienībām un skolēnu apmācību drošības jautājumos, kas saistīti ar atrašanos pie ūdenstilpnēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Buners, R., Gailīte, S. (2019). Personāla attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 76 lpp.
Keywords Personāla attīstības un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project on Improvement of Personnel Development and Motivation System
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 18.05.2019 10:12:01