Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma pārdošanas apjoma palielināšanas projekts"
Title in English "Project on Increase of Company’s Sales Volume "
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Uldis Kamols, doc.(prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Ints Dimiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Ieva Andersone Bakalaura darba temats „Uzņēmuma pārdošanas apjoma palielināšanas projekts”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 27 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem autors secina, ka uzņēmuma pārdošanas apjoma projekts ir realizējams. Projekta kopējā ieņēmumu un izdevumu bilance projekta realizācijas otrajā gadā ir pozitīva. Pēc veiktajiem aprēķiniem, pirmajā projekta gadā palielinot uzņēmuma kopējo apgrozījumu par 2% sasniedzot 1614053 EUR un otrā gada laikā par 17% sasniedzot apgrozījumu 1854563 EUR. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dimiņš, I., Andersone, I. (2019) Uzņēmuma pārdošanas apjoma palielināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 81 lpp.
Keywords Tirdzniecība, Mārketings, Tirdnzniecības kanāli
Keywords in English Sales, Marketing, Sales channels
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 17:54:05