Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Jauno darbinieku integrācija uzņēmumā"
Title in English "Integration of New Employees in a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Līga Kamola, doc.(prakt.), Mg.oec., UIVI Tālākizglītības nodaļa
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 11 tabulas, 19 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 3 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: bakalaura darba mērķis ir izpētīt personāla integrācijas procesu izstrādes teorētiskos aspektus uzņēmumā, noskaidrot integrācijas nepieciešamību uzņēmējdarbībā, esošās pētāmā uzņēmuma personāla integrācijas sistēmas analīze, izstrādāt projektu integrācijas programmas pilnveidei. Analītiskajā daļā darba autors veicis integrācijas procesu teorētiskos aspektus, uzņēmuma SVID un personālā mainības analīzi, kā arī tiek aprakstīti integrācijas procesi uzņēmumā. Pētījuma daļā tika apkopoti aptaujas rezultāti par diplomdarba temata aktualitāti, kas palīdzēja konstatēt integrācijas procesu vājas puses. Aprēķinu daļā darba autors izvirzījis priekšlikumus, kā arī veicis ekonomiskā pamatojuma aprēķinus konstatētām problēmām tādam kā: individuālais integrācijas plāna nepieciešamība, darba samaksas mainīgas daļas ieviešanas iespējas, ka arī papildus labumu grozu pilnveidošanas iespējas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļisica A. Jauno darbinieku integrācija uzņēmumā. Bakalaura darbs/ A.Ļisica, L. Celmiņa. – Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 77.lpp
Keywords Integrācija,adaptācija, socializācija, organizācijas kultūra, iesaistīts darbinieks
Keywords in English Integration, adaptation, socialization, organizational culture, employee involved
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 14:23:26