Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem
Title in English Marketing Strategy Development for Startup Companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Bakalaura darba autors: Nodirjon Karimov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā ir iekļauti 22 attēli, 2 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma mērķis bija izstrādāt mārketinga stratēģijas izstrādi starta uzņēmumiem un parādīt ieviešanas piemērus pēdējos starta uzņēmumos. Bakalaura darbs ietver īsu aprakstu par mārketinga stratēģijas izstrādes teoriju, pētījumiem, novērtēšanas un pielāgošanas stratēģiju izstrādes procesu un veidiem, kā mūsdienu jaunizveidotāji īsteno šīs stratēģijas, lai radītu konkurences priekšrocības. Turklāt šajā darbā tiek apskatīts, kā digitālie mediji mūsdienās ietekmē cilvēkus, un kā starta uzņēmumi var izmantot mūsdienīgu tendenci kā mārketinga stratēģiju, lai maksimāli izmantotu priekšrocības un kā novērtēt šo metožu efektivitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Karimov, N. (2019). Mārketinga stratēģijas izstrāde jauniem uzņēmumiem. Bakalaura darbs/ N. Karimov, V. Šatrevičs.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaurakadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 55 lpp.
Keywords Startēšana, izstrāde, mārketings, stratēģija, Lean startēšanas metodika, konkurentu analīze, iekšējā un ārējā vide
Keywords in English Startup, Development, Marketing, Strategy, Lean startup Methodology, competitor analysis, Internal and external environment
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 14:00:26