Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language ,,Digitālā mārketinga stratēģija Latvijas dizaina nozares mazo uzņēmumu produktu eksportam uz Baltijas valstīm”
Title in English ,,Digital marketing strategy for Latvian small size businesses in the design industry to export products to the Baltic States”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Renāte Cāne
Reviewer RTU SESTEL katedras starptautisko projektu vadītāja A.Batenko
Abstract Bakalaura darba autore Maija Jansone izstrādāja darbu, kura temats ir “digitālā mārketinga stratēģija Latvijas dizaina nozares mazo uzņēmumu produktu eksportam uz Baltijas valstīm”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt situāciju Baltijas tirgū un analizēt Latvijas dizaina nozares mazos uzņēmumus, lai izstrādātu digitālā mārketinga stratēģiju uzņēmumu produktu eksportam. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta digitālā mārketinga vēsture, digitālā mārketinga veidi, kanāli, instrumenti un to raksturojums. Tiek definēti galvenie galvenie kritēriji stratēģijas izstrādei, novērtēts stratēģijas izstrādes process un analizētas digitālā mārketinga īpatnības starptautiskajā vidē, novērtējot dažādus starptautiskos stratēģiju veidus. Otrajā daļā tiek raksturots produktu dizaina jēdziens, analizēti 3 Latvijas produktu dizaina nozares uzņēmumi, to digitalā mārketinga aktivitātes un ekonomiskie rādītāji. Tiek analizēti konkurentu uzņēmumi Igaunijā un Lietuvā un digitālā mārketinga paradumi šajās valstīs. Trešajā daļā tiek veidota digitālā mārketinga stratēģija Latvijas dizaina nozares produktu uzņēmumiem uz Baltijas valstīm, izstrādāts komunikācijas plāns un veikti ekonomiskie aprēķini – plānotās kanālu un instrumentu izmaksas stratēģijas realizēšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 pamatdaļām, tā apjoms ir 72 lappuses (bez bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem). Tajā ir iekļauti 22 attēli, 10 tabulas, 1 formula un 8 pielikumi uz 17 lpp. Darbā ir izmantotas 55 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords digitālais mārketings, produktu dizains, stratēģijas izstrāde
Keywords in English digital marketing, product design, strategy development
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 12:21:30