Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language “Administratīvo procesu pilnveidošanas iespējas konteineru pārvadājumiem no Ķīnas Tautas Republikas tranzītā caur Latvijas Republiku”
Title in English “Improvement of administrative processes for container shipments from the People's Republic of China through the Republic of Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rinalds Pļavnieks
Reviewer “Triniti Latvija” zvērināta advokāte, līdzīpašniece I.Antāne
Abstract Profesionālās bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” students Edgars Pantjuks ir izstrādājis bakalaura darbu „Administratīvo procesu pilnveidošanas iespējas konteineru pārvadājumiem no Ķīnas Tautas Republikas tranzītā caur Latvijas Republiku”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz konteineru pārvadājumu organizēšanas analīzi un ekonomiskajiem aprēķiniem, sniegt rekomendācijas administratīvo procesu uzlabošanai konteineru tranzīta kravu pārvadājumu iesaistītajām pusēm. Darba pirmajā nodaļā ir sniegta teorētiskā informācija par jūras konteineru pārvadājumu jomu un tiesisko regulējumu (ietverot konteineru pārvadājumu tehnisko aprakstu). Pirmā nodaļa satur 14 lpp., 1 tabulu un 1 attēlu. Otrajā nodaļā ir apskatīts un analizēts pašreizējā konteineru pārvadājumu administratīvo procesu apraksts katrā pārvadājuma posmā. Otrā nodaļa sastāv no 17 lpp., 3 tabulām un 1 attēla. Trešā nodaļa ir pētījumu daļa, kur ir apkopoti un analizēti aptaujas, interviju un hronometrāžas rezultāti un ir sniegtas rekomendācijas administratīvo procesu uzlabošanai un ieteikumi šo rekomendāciju pārbaudei. Trešā nodaļa sastāv no 24 lpp. un 8 tabulām.Darba beigās ir izdarīti secinājumi par veikto izpēti un sniegti priekšlikumi rekomendāciju ievešanai. Saīsinājumu paskaidrojumos ir atšifrēti un definēti saīsinātie vārdi. Pielikumos ir atspoguļoti bakalaura darbā izmantotie pavaddokumenti, interviju protokoli, anketu jautājumi un hronometrāžas rezultāti. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām; tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā ir iekļauti 2 attēli, 12 tabulas un 11 pielikumi uz 27 lpp. Darbā ir izmantotas 30 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords administratīvie procesi, konteineru pārvadājumi, pavaddokumentu noformēšana
Keywords in English administrative processes, container transportation, processing of accompanying documents
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 12:17:21