Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Title in English "Development Project of Accounting Service Company’s"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Karina Marinska, SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Santa Strautmane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp, tajā iekļauti 12 attēli, 24 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Sākot ar 2020. gadu tiks paplašināta uzņēmuma darbība, ieviešot divus jaunus papildpakalpojumus – Finanšu rādītāju analīze un Lietvedība. Šo papildpakalpojumu ieviešanas rezultātā plānots, ka neto apgrozījums palielināsies par 19 707,00 EUR un peļņa pirms nodokļiem palielināsies par 2 685,00 EUR, kā arī uzlabosies rentabilitātes rādītāji. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Strautmane, S., Semjonova, N. (2019) Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 78 lpp.
Keywords Grāmatvedības pakalpojumi, ekonomika, finanšu rādītāji, attīstības projekts
Keywords in English Accounting services, economics, financial indicators, development project
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 11:19:50