Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language ,,Latvijas kultūras starptautisko sakaru veicināšanas iespējas ārvalstīs”
Title in English ,,Promotion opportunities of international relations of Latvian culture abroad”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Līga Jankova
Reviewer RTU SESTEL katedras starptautisko projektu vadītāja A.Batenko
Abstract Bakalaura darba autore Klinta Grīmiņa izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas kultūras starptautisko sakaru veicināšanas iespējas ārvalstīs”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt un izstrādāt priekšlikumus Latvijas kultūras starptautisko sakaru veicināšanas iespējām ārvalstīs. Bakalaura darba tēma tika sašaurināta, jo pētījuma priekšmets izvēlēts, balstoties uz emigrējušo latviešu skaita koncentrāciju trīs Eiropas Savienības dalībvalstīs, tika salīdzinātas trīs valstis, kurās emigrējušo latviešu skaits ir visievērojamākais. Darbā īpaša uzmanība pievērsta tieši diasporu nozīmei Latvijas kultūras starptautisko sakaru veicināšanā. Darba pirmajā daļā tiek pētītas pētnieku izstrādātās kultūras starptautisko sakaru definīcijas, pētīti kultūras starptautisko sakaru īstenošanas veidi un definēti to novērtēšanas indikatori. Otrajā daļā tiek veikta kultūras nozares analīze Latvijā, Apvienotajā Karalistē, Īrijā un Vācijā. Trešajā daļā tiek analizēts Latvijas valsts budžeta programmu saņemtais finansējums kultūras sakaru veicināšanai, analizēti aptaujas dati par Latvijas kultūras patēriņu ārvalstīs, kā arī izveidoti kultūras starptautisko sakaru īstenošanas modeļi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 83 lappuses. Tajā ir iekļauti 27 attēli, 23 tabulas un 6 pielikumi uz 15 lappusēm. Darbā izmantotas 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Latvijas kultūra, diasporas, Apvienotā Karaliste, Īrija, Vācija
Keywords in English Latvian culture, Latvian diaspora, United Kingdom, Ireland, Germany
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 10:33:15