Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language ,,Dalīšanās ekonomikas platformu attīstības perspektīvas Baltijas valstīs”
Title in English ,,Impact of the sharing economy platforms in the Baltic States"
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs E.Rantiņš
Abstract Bakalaura darba autore Elīna Strazdiņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Dalīšanās ekonomikas platformu attīstības perspektīvas Baltijas valstīs”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt dalīšanās ekonomikas platformu izdevīgumu un attīstības perspektīvas Baltijas valstīs un izstrādāt priekšlikumus par šādu platformu veicināšanas nepieciešamību. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts dalīšanās ekonomikas teorētiskais pamatojums, raksturoti platformu veidi pēc izplatīšanas kanāla, kā arī nozares, kurās darbojas dalīšanās ekonomikas platformas. Darba otrajā daļā tiek pētīta dalīšanās ekonomikas vide Baltijas valstīs, tostarp faktori un problēmjautājumi, kas ietekmē dalīšanās ekonomikas platformu attīstību. Nodaļas noslēgumā ar indeksu metodi novērtēta dalīšanās ekonomikas vide Baltijas valstīs, izmantojot Globālajā konkurētspējas indeksā pieejamos indikatorus. Darba trešajā daļā analizēts dalīšanās ekonomikas platformu potenciālais pieprasījums un piedāvājums. Pētīti patērētāju viedokļi, kas izmanto vai piedāvā dalīšanās ekonomikas platformu pakalpojumus Baltijas valstīs, kā arī prognozēts apgrozījuma pieaugums Bolt, platformai, lai izvērtētu dalīšanās ekonomikas izaugsmes iespējas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, tā apjoms ir 66 lappuses (iekļaujot bibliogrāfisko sarakstu un pielikumus). Tajā ir iekļauti 12 attēli, 4 tabulas un 7 pielikumi uz 12 lapām. Darbā izmantotas 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Dalīšanās ekonomika, tiešsaistes platformas, Baltijas valstis
Keywords in English Sharing economy, digital platforms, Baltic States
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 10:25:52