Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārmaiņu vadīšanas procesu novērtējums uzņēmumā
Title in English Evaluation of Change Management Processes in a Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer J. Pildavs, docents (prakt.) p.i.
Abstract Bakalaura darba autors: Lauma Trautmane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Pārmaiņu vadīšanas procesu novērtējums uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti divdesmit seši attēli, piecpadsmit tabulas, trīs formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: četrdesmit divi avoti angļu valodā un seši avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā autore norāda uz pārmaiņu nepieciešamību juridisko pakalpojumu un grāmatvedības nozares uzņēmumos. Pirms pārmaiņu ieviešanas uzņēmumā ir nepieciešams izpētīt gan uzņēmuma, gan nozares gatavību pārmaiņām, tādēļ darba pamatā ir stratēģisko modeļu analīze. Modeļu pielietošana konkrētam uzņēmumam palīdz noteikt, kādas stratēģijas būtu uzņēmumam jāpielieto, lai notiktu veiksmīgas pārmaiņas un uzņēmums attīstītos. Pārmaiņu vadīšanā ir būtiski uzklausīt un atbalstīt darbiniekus, lai nerastos pretestība. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Trautmane, L. (2019). Pārmaiņu vadīšanas procesu novērtējums uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 59 lpp.
Keywords Pārmaiņu vadīšana, stratēģiskie uzņēmuma modeļi, hierarhiju analīzes metode
Keywords in English Change Management, strategic models for enterprise, analytic hierarchy process
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 21:51:40