Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā
Title in English Assessment of Chemistry Company Development Opportunities in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer M. Šenfelde, profesore
Abstract Bakalaura darba autors: Alise Miezāne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti angļu valodā un 18 latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ķīmijas nozare pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījusies, palielinot uzņēmumu skaitu un izmantojot modernākās tehnoloģijas. Tomēr ir novērojams speciālistu trūkums, kā arī ir nepieciešamība veicināt iespējas iegūt augstāko izglītību un reklamēt studijas ķīmijas nozares studiju programmās, lai ķīmijas uzņēmumiem būtu lielākas iespējas veicināt izaugsmi un gūt atzīstamus panākumus, izmantojot speciālistu zināšanas un prasmes. Latvijā ķīmijas nozarē procentuāli lielai daļai uzņēmumu ir specifiska darbība, kas paplašina iespējas ārzemju tirgū, kā arī paaugstina novitāti, jo Latvijas tirgū vēl ir daudz biznesa ideju iespēju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Miezāne A. (2019). Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 50 lpp.
Keywords Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā
Keywords in English Assessment of Chemistry Company Development Opportunities in Latvia
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 19:58:17