Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā"
Title in English "Improvement of Personnel Motivation System in a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Laura Langenfelde, vieslektore, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Jurģis Dzērve Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore,Mg. psych. Laura Celmiņa. Bakalaura darba temats: Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp, tajā iekļauti 20 attēli un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 25 avoti latviešu valodā un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pētījuma rezultātā izstrādāti priekšlikumi esošās motivācijas sistēmas uzlabošanai SIA „Ekju”. Analizējot aptaujas anketu rezultātus, veikti secinājumi par esošās motivācijas sistēmas trūkumiem un nepieciešamajām izmaiņām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts:Dzērve, J., Celmiņa, L. (2019). Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62 lpp.
Keywords Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā
Keywords in English Improvement of Personnel Motivation System in a Company
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 18:39:10