Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Informāciju tehnoloģiju uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Human Resource Management at an Information Technology Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Laura Langenfelde, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Angelina Degterenko Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Informāciju tehnoloģiju uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba autore veica uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi, kā rezultātā konstatēja vairākas problēmas, saistītas ar personāla vadīšanu. Darba gaitā tika veikts pētījums, kur ar anketēšanas palīdzību no visām problēmām tika izdalītas būtiskākas un definētas vājākas vietas personāla vadīšanas sistēmā. Autore veica trīs projektu izstrādi dažādu izvirzīto problēmu risināšanai, kā arī parādīja piedāvāto projektu izmaksas un uzskaitīja projektu īstenošanas ieguvumus. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma SIA “Datika” personāla vadīšanas sistēmas uzlabošanai un pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Degterenko, A., Ozoliņa-Ozola, I. (2019). Informāciju tehnoloģiju uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 66 lpp.
Keywords Personāla vadīšana, Motivācija, Informāciju tehnoloģiju uzņēmums
Keywords in English Human resource management, Motivation, Information Technology Company
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 17:53:49