Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu analīze un pilnveide SIA "Medrego"
Title in English "Process Analysis and Improvement in "Medrego" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Mg.sc.soc., Irina Degtjarjova
Abstract Prilucka V. (2019). Procesu analīze un pilnveide SIA “Medrego”: Bakalaura darbs. Vadītāja Dr. Oec. A. Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63. lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 9 tabulas, 4 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 2 avoti latviešu valodā un 14 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izprast klientu piesaistes, pārdošanas un loģistikas procesu plūsmu un vadību uzņēmumā SIA “Medrego”, analizējot šo procesu vājākos posmus un izstrādājot procesu efektivitātes paaugstināšanas plānu, kā arī izveidojot procesu plūsmas kartes. Pirmajā darba daļā darba autore aplūkoja kvalitātes un procesu vadības nozīmi uzņēmumā, kā arī procesu vadības teorijas un tādas to novērtēšanas metodes, kā FMEA analīze un cēloņu un seku grafiskā analīze. Otrajā darba daļā darba autore aplūkoja uzņēmuma SIA “Medrego” darbību, aprakstot un analizējot uzņēmuma pamata procesus, organizatorisko struktūru, darbinieku atbildības un pienākumus. Tika veikta padziļināta analīze ar pirmajā daļā aprakstīto kvalitātes instrumentu palīdzību tādiem uzņēmuma pamatprocesiem, kā klientu piesaistes un pārdošanas process un loģistikas process. Darba trešajā daļā, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem, darba autore izstrādāja procesu pilnveides priekšlikumus, ierosinot to realizācijas plānu un pamatojot to ieviešanas ekonomisko ieguvumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - būtiskākās problēmas uzņēmuma procesu vadībā ir nepilnīga informācijas plūsmas vadība un krājumu kontroles vadības neesamība. Klientu piesaistes un pārdošanas procesa pilnveidei tika izvirzīts priekšlikums uzņēmumā atbilstošu informācijas reģistrēšanas, uzglabāšanas un analīzes veidu, jeb CRM klientu attiecību vadības sistēmu. Loģistikas procesa pilnveidei veikt krājumu uzskaiti, noteikt minimālo krājumu apjomu un noteikt krājumu vadības procesa atbildības.
Keywords Procesu analīze un pilnveide, uzņēmuma galveno darbības procesu efektivitātes paaugstināšana.
Keywords in English Process analysis and improvement, main process improvement possibilities
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 17:10:59