Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project for Improving of Business Performance of a Logistics Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Jānis Kuškins, docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Vladislava Janukoviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Inga Eriņa Bakalaura darba temats: „Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 38 tabulas, 20 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 6 angļu, un 12 krievu valodā. Darbam pievienoti 26 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: SIA „Brigs AB” ekonomiskā snieguma un finanšu stāvokļa uzlabošanai ir jāveic pašu kapitāla palielināšana uz īpašnieku līdzekļu rēķina par 924 424 Eiro, kas uzlabos absolūtās likviditāti par 94 730 Eiro, kā arī atjaunos ritošā sastāva autoparku par 829 694 Eiro, kas palīdzēs piesaistīt vairāk potenciālus klientus, palielinot kravas pārvietošanās ātrumu un precizitāti, piedāvāt cenas atbilstoši pakalpojumu kvalitātei, pilnveidot pašu reputāciju, uzlabot pārvaldīšanas procesus uzņēmumā. Novērtējot pēc 2 kritērijiem „cena - noskrējiens” SIA „Brigs AB” var izvēlēties 9 transportlīdzekļu vilcējus par kopējo summu 667 250 Eiro apmērā, kā arī atlikusī summu 162 444 Eiro apmērā izmantot 9 piekabju iegādei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Janukoviča, V., Eriņa, I. (2019). Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 80 lpp.
Keywords autotransports, loģistikas uzņēmums, finanšu analīze
Keywords in English transport, logistics company, financial analysis
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 17:01:27