Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Klientu apkalpošanas kvalitātes analīze un novērtējums Centrālajā laboratorijā"
Title in English "Customer Service Quality Analysis and Evaluation in the Central Laboratory"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maira Sapata
Reviewer Mg.sc.soc., Irina Degtjarjova
Abstract Izvēlētā bakalaura darba tēma ir „Klientu apkalpošanas kvalitātes analīze un novērtējums Centrālajā laboratorijā”. Bakalaura darbs uzrakstīts uz 67 lpp., ietver 17 tabulas, 16 attēlus, 7 formulas, pievienoti 6 pielikums, izmantoti 93 literatūras avoti. Bakalaura darba mērķis ir iegūt priekšstatu par Centrālās laboratorijas klientu apmierinātības līmeni, veikt analīzi un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Balstoties uz izvirzīto mērķi, noteikti sekojoši darba uzdevumi - apkopot klientu apkalpošanas kvalitātes un novērtēšanas teorētisko apskatu; veikt veselības aprūpes jomas un SIA „Centrālā laboratorija” darbības analīzi; izpētīt un izvirzīt priekšlikumus SIA „Centrālā laboratorija” klientu apkalpošanas uzlabošanai. Rakstot un apkopojot bakalaura darbu, izmantotas sekojošas pētījumu metodes - monogrāfiskā pētījumu metode, grupēšana, aptauja, intervija, SERVQUAL modelis, SVID analīze. Pētījuma ietvaros tika noskaidrots, ka klientu neapmierinātību SIA „Centrālā laboratorija” rada gaidīšana garā rindā, lēna apkalpošana un ilgs rezultātu saņemšanas laiks. Darba struktūra sastāv no trīs nodaļām, pirmajā nodaļā apkopots klientu apkalpošanas kvalitātes un novērtēšanas teorētiskais apskats, otrās nodaļas ietvaros tika veikta klientu apkalpošanas izpēte, ar tādām metodēm kā aptaujas, intervijas, SVID un Parteo analīze, bet trešās nodaļas ietvaros izpētīti un izvirzīti priekšlikumi SIA „Centrālā laboratorija” klientu apkalpošanas uzlabošanai. Atslēgvārdi – apkalpošana, apmierinātība, kvalitāte.
Keywords Apkalpošana, apmierinātība, kvalitāte.
Keywords in English Service, satisfaction, quality
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 15:29:52