Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Jauno darbinieku integrēšanas darba vidē projekts tirdzniecības uzņēmumā"
Title in English "Project on the Integration of New Employees into the Work Environment in Trading Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Daira Aramina, docente (prakt.), MBA
Abstract Bakalaura darba autors: Aldis Dilevka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola. Bakalaura darba temats: Uzņēmuma jauno darbinieku integrēšanas darba vidē projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 10 angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturots uzņēmums un veikta SVID analīze uzņēmuma jauno darbinieku integrēšanas procesiem. Teorētiskajā tika analizēti jomas speciālistu darbi, lai radīt kopskatu un izpratni par kvalitatīvas integrācijas būtību un nozīmi. Praktiskajā sadaļā tika izstrādātas saturs informatīvajai uzņēmuma mapei, aprakstīts mentora sistēmas ieviešanas process, izstrādāta integrācijas programma un apskatīts digitalizācijas iespaids uz jaunā darbinieka ienākšanu darba vidē, Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dilevka, A., Ozoliņa-Ozola, I. (2019). Uzņēmuma jauno darbinieku integrēšanas darba vidē projekts. Bakalaura darbs. Rīga, RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 69 lpp.
Keywords Personāla vadība, Bakalaura darbs, RTU, Darbinieku integrācija, mentoru sistēma, welcome mape, digitalizācija
Keywords in English Human Resource Managament, Bachelor thesis, RTU, integration, mentoring, welcome folder, digitalization
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 14:29:14