Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language ,,Starptautisko apvienoto pakalpojumu centru konkurētspējas nodrošināšana Latvijā”
Title in English ,,Ensuring the competitiveness of international joint service centres in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Astra Auziņa-Emsiņa
Reviewer SIA ,,XINFOTECH” iepirkumu un loģistikas vadītāja L.Supe
Abstract Bakalaura darba autore Oļesja Markova izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko apvienoto pakalpojumu centru konkurētspējas nodrošināšana Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt Latvijas tirgus pievilcību starptautisko apvienoto pakalpojumu centru dibināšanai un izstrādāt rekomendācijas Latvijā dibināto starptautisko apvienoto pakalpojumu centru konkurētspējas paaugstināšanai. Šajā darbā tiek apskatīti apvienoto pakalpojumu centru teorētiskie aspekti – apvienoto pakalpojumu centru dibināšanas un darbības specifika, kā arī tiek analizēti apvienoto pakalpojumu centri Latvijā –apvienoto pakalpojumu centru galvenie darbības veidi, šīs jomas attīstības potenciāls, kā arī tiek atlasīti un analizēti galvenie apvienoto pakalpojumu centru konkurētspēju nodrošinošie iekšējie un ārējie faktori, balstoties uz kuriem tiek salīdzinātas Eiropas Savienības valstis savā starpā. Pēc valstu salīdzināšanas pēc noteiktajiem faktoriem tika noskaidrots, ka vislabvēlīgākie apstākļi apvienoto pakalpojumu centru dibināšanai ir Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tāpēc padziļināti apvienoto pakalpojumu centru uzturēšanas izmaksas tika aprēķinātas tikai Baltijas valstīs. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tiek sniegtas rekomendācijas uzņēmumiem, Latvijas Republikas ministrijām un valsts institūcijām apvienoto pakalpojumu centru konkurētspējas paaugstināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 61 lappuse. Tajā ir iekļauti 22 attēli, 14 tabulas un 3 pielikumi uz 6 lpp. Darbā izmantotas 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords apvienoto pakalpojumu centri, starptautiskie apvienoto pakalpojumu centri, konkurētspēja
Keywords in English joint service centres, competitiveness
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 14:19:16