Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language ,,Latvijā ražotu jahtu eksporta veicināšanas iespējas”
Title in English ,,Opportunities to promote the export of yachts produced in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Astra Auziņa-Emsiņa
Reviewer RTU vieslektore, LLU docente Dr.oec. L.Jankova
Abstract Bakalaura darba autore, Agnese Ivane, izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir “Latvijā ražotu jahtu eksporta veicināšanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir apzināt un novērtēt Latvijā ražotu jahtu eksporta veicināšanas iespējas. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīts eksporta veicināšanas process, kā arī izmantojamie instrumenti eksporta veicināšanai. Bakalaura darba otrajā daļā aprakstīta jahtu uzbūve un to iedalījums, kā arī analizēta citu transportlīdzekļu ražošanas nozare Latvijā, ietverot sevī SVID analīzi un veikts Latvijā ražotu jahtu esošo eksporta tirgu raksturojums. Bakalaura darba trešajā daļā tiek vērtētas eksporta paplašināšanas iespējas, ietverot sevī PESTEL analīzi Karību jūras reģionam, Austrālijai, Indonēzijai, Malaizijai un Filipīnām. Bakalaura darba izstrādes laikā tika veikta 4 lielāko Latvijas jahtu ražošanas uzņēmumu aptauja, kā arī pētījuma ietvaros darba autore sazinājās ar Latvijas Zēģelētāju savienību un 5 lielākajiem starptautisko burāšanas sacensību organizētājiem. Tika apkopoti un analizēti iegūtie dati. Bakalaura darba nobeigumā tika izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi Latvijas jahtu ražotāju produkcijas eksporta veicināšanas iespējām. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 20 tabulas, 1 formula un 11 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantotas 54 literatūras saraksta vienības.
Keywords Latvijas jahtu ražotāji, jahtu eksports, eksporta veicināšana
Keywords in English Latvian yacht manufacturers, yacht exports, export promotion
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 13:04:09