Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Nodarbinātības politikas izvērtējums ekonomiskās attīstības aspektā
Title in English Assessment of Employment Policy in Terms of Economic Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Prof. p.i. I. Voronova
Abstract Darba temats: Nodarbinātības politikas izvērtējums ekonomiskās attīstības aspektā Maģistra darba apjoms: 93 lappuses, 24 attēli, 2 tabulas, 13 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, Eiropas Savienības speciālistu pētījumi par darbaspēka tirgus darbību, ES līgumi, normatīvie akti un dokumenti, LR Labklājības ministrijas, Kipras Darba, labklājības un sociālās apdrošināšanas ministrijas (Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance (Cyprus)), Latvijas Nodarbinātības aģentūras, Kipras Nodarbinātības Valsts dienesta, Latvijas CSP pētnieciski izdevumi un raksti par nodarbinātības jautājumiem, kā arī Eurostat statistikas datubāze. Interneta resursi. Maģistra darba galvenie rezultāti: izpētīta nodarbinātība un ar to saistītā ekonomiskā attīstība no teorētiskā viedokļa, izpētīti ES nodarbinātības instrumenti un ar tiem saistītās attīstības stratēģijas, kur secināts, ka nepieciešams veikt noteiktu stratēģiju un mērķprogrammu apvienojumu vieglākai datu apstrādei. Aprēķināts korelācijas koeficients ES struktūrfondu finanšu ieguldījumu atdevei nodarbinātībā. Aprēķināts iespējamais ekonomiskais ieguvums, ja nepastāvētu ilgstošs bezdarbs.
Keywords Nodarbinātība, bezdarbs, ES struktūrfondi, ES nodarbinātības instrumenti, nodarbinātības problēmas Kiprā, nodarbinātības problēmas Latvijā.
Keywords in English Employment, Unemployment, EU Structural Funds, EU Employment Instruments, Employment Problems in Cyprus, Employment Problems in Latvia.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 13:00:59