Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmējdarbības attīstības alternatīvas elektroimplantu tirgū"
Title in English "Entrepreneurship Development Alternatives in the Market for Electrical Implants"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Nataļja Lāce, profesors, Dr.oec.
Abstract Darba tēma ir “Uzņēmējdarbības attīstības alternatīvas elektroimplantu tirgū”. Pētījuma mērķis ir izpētīt, kādas ir elektroimplantu tirgus attīstības tendences pašreiz pasaulē un izvērtēt, kāds biznesa modelis būtu vispiemērotākais nemedicīnisko elektroimplantu tirgū nākotnē. Izmantotās metodes mērķa sasniegšanai ir pieejamo informācijas materiālu izpēte, anketēšana un intervijas. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā, teorētiskajā daļā, sniegts nozarē lietoto terminu skaidrojums, apskatīta implantējamu ierīču attīstības vēsture, apskatīti elektroimplantu lietošanas riski un biznesa modeļi elektroimplantu tirgū. Otrajā, metodoloģijas daļā, aprakstītas darbā izmantotās pētījuma un analīzes metodes, kā arī sniegts pētījuma organizācijas un gaitas apraksts. Trešajā, empīriskajā daļā, analizēti aptaujās un intervijās iegūtie rezultāti, apskatītas iespējamās uzņēmējdarbības alternatīvas nemedicīnisko elektroimplantu tirgū, kā arī veidots biznesa modelis nemedicīnisko elektroimplantu tirgum. Aptaujās tika noskaidrots, ka pašreiz visbiežāk izmantotie elektroimplanti ir RFID/NFC čipi un biomagnēti, kā arī tas, ka respondenti vēlas vairāk iespēju izmantot savus implantētos čipus. Intervijās tika noskaidrots, ka elektroimplantu tirgus ir mazs, bet strauji augošs. Pagaidām tehnoloģiju attīstība kā drošas ļauj pilnībā implantēt pasīvas ierīces ar ārēju strāvas avotu vai daļēji implantēt aktīvas ierīces ar bateriju. Darba zinātniskā novitāte ir izveidotais biznesa modelis nemedicīnisko elektroimplantu tirgum. Modelis ir veidots, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģiju attīstību, potenciālo ierīču lietotāju vēlmes, kā arī apvienojot dažus pašreiz tirgū esošo nemedicīnisko elektroimplantu uzņēmumu biznesa modeļa elementus. Darbs sastāv no 89 lapaspusēm. Darbā ir 34 attēli, 11 tabulas un tam ir 4 pielikumi.
Keywords Elektroimplanti, RFID/NFC čips, tehnoloģijas, biznesa modelis.
Keywords in English Electric implants, RFID/NFC chip, technology, business model.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 12:17:16