Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language ,,Piegādes laika samazināšanas iespējas starptautiskajos dzelzceļa pāŗvadājumos”
Title in English ,,Transit time reduction opportunities in international railway deliveries”
Department 22300 Institute of International Business and Customs
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer SIA ,,CMA/CGM LOG” Baltijas komercdirektors D.Bērtulis
Abstract Bakalaura darbu “Piegādes laika samazināšanas iespējas starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos” bakalaura grāda uzņēmējdarbības loģistikā iegūšanai ir izstrādājusi studente Dinija Paegle-Bukša. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt piegādes laika ietekmējošos faktorus starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos un izstrādāt rekomendācijas piegādes laika samazināšanai. Mērķa sasniegšanai, tika izmantota statistiskā datu analīzes un salīdzināšanas metodes, aprakstošā metode, kritiskā ceļa metode (critical-path method). Pētījuma ietvaros tiek vērtēts konkrēts maršruts Ķīna – Latvija, jo tas ir aktuāli mūsdienās, aizvien vairāk uzmanības tiek pievērsts Latvijas koridoram no Ķīnas uz Latvijas ostām un tranzītpārvadājumiem uz Eiropas tirgu. Bakalaura darbā tiek analizēti piegādes termiņus kavējošie faktori starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos, piedāvāti risinājumi, kā efektīvi un ekonomiski izdevīgi tos novērst. Ir izstrādātas rekomendācijas, kā novērst kavējumu rašanos, samazinot piegādes termiņus. Veicot darba izpildi, iegūtajos secinājumos tiek norādīti kritiskie faktori un to novēršanas gadījumos, laika ietaupījuma procentuālā daļa. Tālāk tiek izstrādāti priekšlikumi, kuros norādīta attiecīgā organizācija, kurai būtu nepieciešams veikt izmaiņas kavējumu radošos faktoros un kādi būs ieguvumi, tos uzlabojot. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapām, kurās ietvertas 13 tabulas, 16 attēli un 41 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Darbs sastāv no 3 daļām – teorētiskās, analītiskās un projektējošās daļas.
Keywords dzelzceļš, starptautiskie pārvadājumi, piegādes laiks
Keywords in English railway, international deliveries, delivery time
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 11:03:41