Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Eiropas Biznesa atbalsta tīkla eksporta pakalpojumu pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Improvement opportunities of export services of Enterprise Europe Network”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer RTU vieslektore Dr.oec., LLU docente L.Jankova
Abstract Maģistra darba autore Rita Elste izstrādāja darbu, kura temats ir “Eiropas Biznesa atbalsta tīkla eksporta pakalpojumu pilnveidošanas iespējas”. Maģistra darba mērķis ir pētīt un analizēt patreizējo Eiropas Biznesa atbalsta tīkla eksportspējas modeli, lai to pilnveidotu , izstrādājot klienta vajadzībām atbilstošu eksportspējas novērtēšanas modeli. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek analizēti eksporta būtības teorētiskie jēdzieni, kā arī eksporta loma mazo un vidējo uzņēmumu darbībā. Nodaļas ietvaros tiek analizēti mazo un vidējo uzņēmumu eksportspējas ietekmējošie faktori. Otrajā nodaļā tiek apskatīta Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darbība, kā arī analizēti sniegto pakalpojumu veidi. Papildus tiek analizēts mazo un vidējo uzņēmumu eksportspējas novērtēšanas modelis Latvijā un Austrijā. Darba autore analizē Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Austrijā labo praksi, lai spētu pielāgot to Latvijas konsorcija vajadzībām. Trešajā nodaļā tiek izstrādāts klientu eksportspējas novērtēšanas modelis, kurš ir izveidots, balstoties uz Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā piedāvātajiem pakalpojumiem. Nodaļas ietvaros modelis tiek validēts trīs dažādu mazo un vidējo uzņēmumu starpā. Papildus tiek veikta cenu aptauja starp saistītiem pakalpojumu sniedzējiem, un aprēķināts ekonomiskais ieguvums. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām, tā apjoms ir 94 lappuses, 13 attēli, 17 tabulas un 6 pielikumi uz 9 lappusēm. Darbā izmantotas 61 bibliogrāfiskās vienības.
Keywords eksportspēja, mazie un vidējie uzņēmumi, eksporta pakalpojumi
Keywords in English export performance, small and medium sized enterprises, export services
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 09:22:11