Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Latvijas ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošo faktoru izvērtējums
Title in English Assessment of Factors Affecting Foreign Trade Balance of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Šenfelde
Reviewer Prof.p.i. K.Didenko
Abstract Maģistra darba autore: Lāsma Luža Maģistra darba tēma: Latvijas ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošo faktoru izvērtējums. Maģistra darba vadītāja Dr.oec. Maija Šenfelde, zinātniskā konsultante Mg.oec. Aleksandra Mihņenoka. Darba mērķis ir identificēt ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošos faktorus un novērtēt to ietekmi, sniegt priekšlikumus šo faktoru uzlabošanai, lai uzlabotu ārējās tirdzniecības bilanci. Maģistra darba apjoms ir 105 lpp. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 11 tabulām, 28 attēliem. Darba pirmajā daļā ir izpētīti ārējās tirdzniecības teorētiskie aspekti – starptautiskās tirdzniecības teorijas, ārējās tirdzniecības bilances nozīme valsts maksājumu bilancē. Izveidota kontentanalīze, kurā ir apkopoti citu autoru pētījumi par ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošajiem faktoriem. Tādā veidā tiek izvēlēti faktori, kuru ietekme tiks pētīta uz Latvijas ārējās tirdzniecības bilanci. Otrajā daļā tiek analizēti ārējās tirdzniecības un to ietekmējošo faktoru statistiskie dati, izdarīti secinājumi par to attīstību no 2007. līdz 2018. gadam. Darba trešajā daļā tiek izveidots ekonometrisks modelis, kurš ļauj novērtēt kā un cik lielā mērā izvēlētie faktori ietekmē ārējās tirdzniecības bilanci. Pamatojoties uz modeļa rezultātiem, izveidota shēma kā uzlabot ārējās tirdzniecības bilanci, uzlabojot to ietekmējošos faktorus.
Keywords ārējās tirdzniecības bilance, eksports, imports, tekošais konts, valsts maksājumu bilance.
Keywords in English foreign trade balance, export, import, current account, national balance of payments.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 09:14:04