Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas proces analīze un pilnveide SIA "Stenders" ražotnē"
Title in English "Manufacturing Process Analysis and Improvement in "Stenders" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Drēgere-Vaivode
Reviewer Dr.oec., Anita Straujuma
Abstract Zeimule E. M. (2019). Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “STENDERS” ražotnē: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. B. Drēgere-Vaivode. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65. lpp., tajā iekļauti 13 attēli un 23 tabula. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 9 avoti latviešu un 32 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma SIA “STENDERS” ražotnes telpas un izstrādāt priekšlikumus to iekārtošanai 2019. gadā, izpētot labākās metodes priekšlikumu realizēšanai. Pirmajā darba daļā tika izpētītas, izvērtētas un salīdzinātas vairāku autoru publikācijas par kvalitātes vadības metodoloģijām un dažādi procesu pilnveides un ražotnes izvietojuma uzlabošanas metodes un metodoloģijas, kā LEAN, Six sigma, DMAIC metode, “Spaghetti” diagramma, u.c. Otrajā darba daļā analizēts “STENDERS” ražotnes esošais iekārtojums trīs zonās – izejvielu noliktavas, vannas bumbu cehs un ražošanas vadītāju kabinets. Ražotnes zonās notiekošie procesi tika analizēti, izmantojot, “Spaghetti” diagrammas, kā arī tika mērīts procesu soļu laiks un meklētas uzlabojumu iespējas, samazinot zudumus un procesam veltīto laiku. Tika pielietota DMAIC metode izejvielu noliktavu padziļinātākai analīzei un iegūti rezultāti tālākai priekšlikumu izstrādei. Trešajā darba daļā tika izvirzīti procesu pilnveides priekšlikumi, izmantojot teorētiskajā daļā apskatītos materiālus un analīzi, kas veikta otrajā daļā. Tika secināts, ka uzņēmuma ražotnē nepieciešams veikt iekārtojuma izmaiņas. Tika sniegtie priekšlikumi par izejvielu noliktavas zonu apvienošanu vienā un “5S” sistēmas ieviešanu tās iekārtojumā, vannas bumbu ceha atsevišķu iekārtu pārvietošanu un ražošanas vadītāju un tehnisko darbinieku kabinetu pārvietošanu.
Keywords Ražošana, procesi, Lean, kvalitāte
Keywords in English Manufacturing, processes, Lean, quality
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 08:16:34