Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nelikumīgu alkoholisko dzērienu aprites krimināltiesiskie aspekti”
Title in English “Criminal Aspects of Illegal Circulation of Alcoholic Beverages”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Santa Sietniece
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Anotācija Bakalaura darba tēma „Nelikumīgu alkoholisko dzērienu aprites krimināltiesiskie aspekti” ir ļoti aktuāla tēma gan mūsu valstī, gan Eiropā. Akcīzes nodokļa likmju celšanas rezultātā katru gadu pieaug legālā alkohola cenas. Akcīzes nodokļu celšana valstī, pēc sociālajā jomā veiktajiem pētījumiem, palielina patērētāju vēlmi iegādāties lētāku alkoholu, kas bieži vien ir nelegālas izcelsmes. Kaitējums, iegādājoties nelegālo alkoholu un to lietojot, tiek nodarīts ne tikai valsts budžetam, bet galvenokārt iedzīvotāju veselībai, jo nelegālais, tātad nezināmas izcelsmes, alkohols var saturēt pat dzīvībai bīstamas vielas. Kā piemērs jāmin 2006. gadā notikusī traģēdija Preiļos, kad vairāk nekā 90 iedzīvotāji saindējās ar nezināmas izcelsmes alkoholu, iegādājoties nelegālās pārdošanas vietās. Šīs traģēdija bija precedents, pēc kura nelegālā alkohola tirdzniecības apkarošana izvirzīta par valsts policijas prioritāti, un pēc nodarītā kaitējuma iedzīvotāju veselībai likumdevējs mainīja likumdošanu, pieņemot bargākus sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri attiecas uz nelikumīga alkohola apriti. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas un pārvietošanas kvalifikācijas problēmas, lai sniegtu priekšlikumus attiecīgo problēmu uzlabošanai. Pētījuma objekts bakalaura darbā ir nelikumīgu alkoholisko dzērienu jēdziens, bet pētījuma priekšmets ir kriminālatbildība par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu. Uzdevumi: 1) noskaidrot alkohola jēdzienu; 2) izpētīt kriminālatbildības piemērošanas īpatnības par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu; 3) analizēt atšķirību starp nelikumīga alkohola apriti un alkohola nelikumīgu apriti; 4) iepazīties ar sākotnējām izmeklēšanas darbībām, kas veicamas, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu; 5) salīdzināt Krimināllikumā reglamentēto kriminālatbildību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu ar citu valstu normatīvajos aktos reglamentēto kriminālatbildību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu; 6) analizēt mūsu valsts tiesas praksi par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu. Darba nobeigumā autors izdarīs secinājumus par aizdomās turēto personu tiesību aizskārumiem un ar to saistītām problēmām, kā arī piedāvās priekšlikumus par darba tēmu. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām: 1. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas un pārvietošanas krimināltiesiskais regulējums; 2. Krimināllikumā reglamentētā nelikumīgā alkohola aprite salīdzinājumā ar citu valstu normatīvajos aktos reglamentēto; 3. Pirmstiesas izmeklēšanas problēmas. Darba apjoms – 56 lapas. Bakalaura darba izstrādes laikā tika izmantoti gan starptautiskie tiesību akti, gan mūsu valsts normatīvie akti, kā arī Krievijas un Baltkrievijas Kriminālkodeksi, literatūra, periodika, tiesu prakse, elektroniskie resursi un prakses materiāli, konkrēti kriminālprocesa materiāli.
Keywords darbs
Keywords in English work
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 02:27:10