Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language “Mikronodokļa piemērošanas analīze Latvijā un ES”
Title in English “Analysis of Microenterprise Tax Regulation in Latvia and the EU”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer M.Jurušs, docents, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma “Nodokļu politikas izmaiņu analīze attiecībā uz uzņēmējdarbības vidi”. Tēma ir aktuāla, jo nodokļu politika Latvijā bieži vien mainās, bieži notiek nodokļu reformas un šo pārmaiņu rezultātā mainās arī uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis valstī, savukārt, uzņēmējdarbības aktivitātes rezultāts veido lielāko daļu no valsts budžeta ieņēmumiem. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt nodokļu poltikas ietekmi uz uzņēmējdarbību un tās vidi. Autore darbā izdarīja secinājumus un ierosināja priekšlikumus attiecībā uz to, vai Latvija ar nodokļu politiku atbalsta un stimulē uzņēmējdarbības vidi. Bakalaura darba priekšmets ir Latvijas nodokļu politikas ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • izpētīt uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības vides jēdzienu; • izpētīt nodokļa un nodokļu politikas jēdzienu; • izpētīt un salīdzināt nodokļu politikas izmaiņas dažādos laika posmos; • izvērtēt nodokļu politikas izmaiņu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi dažādos laika posmos; • izpētīt un novērtēt mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta politiku; • uz veiktās analīzes pamata veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, 73 lapaspusēm, 9 tabulām, 11 attēliem. Darba izstrādei tika izmantoti 88 bibliogrāfiskie avoti. Atslēgas vārdi: Nodokļu politika, nodokļu reformas, uzņēmējdarbības vide, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Keywords Nodokļu politika, nodokļu reformas, uzņēmējdarbības vide, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Keywords in English tax policy, tax reforms, business environment, personal income tax, corporate income tax, value added tax, excise tax, state social insurance contributions
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 23:29:04