Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Risku novērtējums un pārvaldība būvmateriālu ražošanas uzņēmumā"
Title in English "Risk Assessment and Management in Construction Materials Manufacturing Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Abstract Ignatāne L. (2019). Risku novērtējums un pārvaldība būvmateriālu ražošanas uzņēmumā: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 14 tabulas, 13 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 10 avoti latviešu, un 35 avoti angļu valodā. Bakalaura darba mērķis ir identificēt riskus betona ražošanas procesā un novērtēt to ietekmi uz vidi, lai sniegtu priekšlikumus betona ražošanas procesa pilnveidei un darba izpildes kvalitātes paaugstināšanai. Pirmajā darba daļā, izmantojot dažādus literatūras avotus, tika izvērtēti dažādu autoru publicētie viedokļi par riska jēdzienu, būvizstrādājumiem, to ražošanas procesu un būtiskākajiem ietekmes faktoriem attiecībā uz vidi. Tika analizētas risku novērtēšanas metodes un kvalitātes metodes. Otrajā darba daļā tika raksturota būvmateriālu ražošanas uzņēmuma SIA “CEMEX” darbības joma, organizatoriskā struktūra, stratēģija un attīstība, kā arī tika veikta betona ražošanas procesa analīze atbilstoši starptautiskā standarta ISO/IEC 14001 “Vides pārvaldības sistēmas” prasībām. Izmantojot FMEA un Delfu metodi, tika identificēti un novērtēti riski betona ražošanas procesā. Trešajā darba daļā tika izstrādāti divi iespējamie pilnveides pasākumi betona ražošanas procesa uzlabošanai, kā arī tika aprēķinātas iespējamās pilnveides pasākumu izmaksas un provizoriskie finansiālie ieguvumi, realizējot pilnveides risinājumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: identificētie riski betona ražošanas procesā ar lielāko riska nozīmīguma koeficientu ir smilts, pildvielas un miksera vadītājs. SIA „CEMEX” ir nepieciešams uzcelt angāru un organizēt miksera vadītāju apmācības, lai novērstu iepriekš minētos riskus betona ražošanas procesā.
Keywords risku identificēšana, betona ražošana, ietekmes uz vidi
Keywords in English risk identification, concrete production, environmental impact
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 19:44:37