Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Personāla plānošanas modelis pašvaldības kapitālsabiedrībās"
Title in English "Personnel Planning Model at Municipal Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Tatjana Survilo, asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Sapogova A. Personāla plānošanas modelis pašvaldību kapitālsabiedrībās: Maģistra darbs/ A. Sapogova, I. Voronova. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 25 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti 15 latviešu valodā, 17 angļu valodā, 6 krievu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt personāla plānošanas modeli pašvaldības kapitālsabiedrībām, balstoties uz personāla veiktu funkciju izmaksām, to nozīmīgumu (svarīgumu) un laika ietilpīgumu funkcijas izpildei. Teorētiskajā daļā ir aplūkoti personāla plānošanas jēdziena raksturojums un tā loma kopējā vadības sistēmā, atklātas svarīgākās personāla plānošanas problēmas, kā arī faktori, kuri ietekmē uzņēmumu darbību kopumā. Metodoloģijas daļā tiek pamatotas un analizētas izmantojamās metodes, veikts metodoloģijas daļas pētījuma scenārijs. Empīriskās daļas pamatā ir personāla plānošanas modeļa konstruēšana, balstoties uz iegūtajiem datiem, proti, funkciju izmaksām, laika ietilpīgumu un nozīmīgumu (svarīgumu). Pētījuma metodes: analīze un sintēze, abstrahēšana, induktīvā un deduktīvā metode, monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, ekspertu metode, funkcionālvērtības analīzes metode, pāru salīdzināšanas metode. Pētījuma rezultāti: (1) izstrādāts personāla plānošanas konceptuāls modelis pašvaldības kapitālsabiedrībā un uz tā pamata tiek piedāvāts personāla lietderīguma audits; (2) izstrādāta personāla plānošanas risinājumu matrica, balstoties uz iegūtajiem datiem. Secinājumi: procesā pētījuma hipotēze apstiprinājās, proti, personāla veiktu funkciju laika ietilpīguma, izmaksu un nozīmīguma (svarīguma) lielumi nav līdzsvarā (ir nelīdzsvarā), par to liecina iegūtie dati. Priekšlikumi: Organizācijām ir jāpārstrādā cilvēkresursu stratēģisko dokumentu, to atbilstoši ir jākoriģē un jāprecizē, balstoties uz izstrādāto modeli, lai efektivizētu organizācijas personāla vadību.
Keywords personāla plānošana, personāla plānošanas modelis, funkcionālvērtības analīze, personāla plānošanas funkcijas.
Keywords in English personnel planning, model of personnel planning, functional value analysis, and functions of personnel planning.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 17:50:35