Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšana pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā"
Title in English "Assessing the Professional Competencies of Employees in Ensuring the Quality of Services"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Ilze Judrupa, asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba autors: Vita Pastare Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Rita Greitāne Maģistra darba temats: Darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšana pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 22 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu un 42 angļu valodā. Maģistra darbam pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izpētot un izanalizējot literatūras avotos pieejamo informāciju par darbinieku profesionālajām kompetencēm, to novērtēšanu, un ietekmi uz pakalpojuma kvalitāti. Autore rod risinājumus, lai darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšanu varētu veikt veselības aprūpes iestādes darbiniekiem. Pētījuma rezultātā tiek izstrādāts darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšanas modelis, kurš ir izmantojams, lai novērtētu visus veselības aprūpē iesaistītos darbiniekus un tādā veidā arī nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Pastare V. (2019). Darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšana pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā Maģistra darbs/ V. Pastare, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. - 94 lpp.
Keywords darbinieku profesionālās kompetences, kompetenču novērtēšana, kvalitāte nodrošināšana
Keywords in English professional competencies of employees, assessment of competences, quality assurence
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 17:50:31