Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Paškontroles sistēmas analīze un pilnveide ZS "Kotiņi"
Title in English "Analysis and Improvement of Self-monitoring System on the "Kotiņi" Farm"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Aija Medne
Abstract Alsiņa D. (2019). Paškontroles sistēmas analīze un pilnveide ZS “Kotiņi” Bakalaura darbs. Vadītājs J.Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un prakstiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 65 lpp., darbā ir iekļauti 6 attēli un 14 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā kopumā ir izmantoti 43 avoti – 23 avoti latviešu valodā un 20 angļu valodā. Darbam ir pievienoti 4 pielikumi. Darba galvenais mērķis ir izanalizēt uzņēmumā ieviesto paškontroles sistēmu, identificēt, kuros posmos ir konstatētas neatbilstības, atklāt šo neatbilstību pamatcēloņus un izveidot priekšlikumus paškontroles sistēmas vājo posmu pilnveidei, sniedzot informāciju par ieguvumiem šos priekšlikumus īstenojot. Darba pirmajā daļā ir apskatīta HACCP sistēmas darbības principi, to normatīvais regulējums un tā ietekme uz pārtikas nekaitīgumu. Veikts apskats par kvalitātes instrumentu: FMEA analīzes, Pareto grafiskās analīzes, cēloņu un seku grafiskās analīzes un iekšējā audita izmantošanu paškontroles sistēmas analīzē un pilnveidē. Otrajā daļā apskatīta uzņēmuma darbība, veikts paškontroles sistēmas iekšējais audits un noteiktas galvenās atklātās neatbilstības un noteikti to pamatcēloņi. Darba pēdējā daļā ir izstrādātas korektīvās darbības, balstoties uz atklātajām neatbilstībām un to cēloņiem, kas veidotas, lai padarītu paškontroles sistēmu efektīvāku. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: 1) Uzņēmuma rīcībā nav personas, kas būtu pietiekoši zinoša, lai spētu veiksmīgi izveidot un uzturēt paškontroles sistēmu, tāpēc nepieciešams veikt darbnieku apmācību vai jauna profesionāļa piesaisti uzņēmuma pārtikas drošuma nodrošināšanai; 2) Nepieciešams nodrošināt, ka atklāto KKP uzraudzība notiek atbilstoši izveidotajām procedūrām, lai nodrošinātu pārtikas uzraudzību ražošanas laikā; 3) Lielākos zaudējumus rada piemaisījumi gatavajā produkcijā, kas rodas no nepilnīgas tīrīšanas programmas izmantošanas. Lai samazinātu piemaisījumu daudzumu līdz atļautajām robežām, nepieciešams ievērot stingru iekārtas tīrīšanas programmu.
Keywords ZS Kotiņi, paškontroles sistēma, HACCP
Keywords in English Farm Kotini, self-monitoring system, HACCP
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 17:49:07