Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa izaicinājums e-komercijā”
Title in English “Value Added Tax Challenges in E- Commerce”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba temats ir “Pievienotās vērtības nodokļa izaicinājums e-komercijā”. E-komercija ir jauns ekonomikas sektors, kas paradījās pateicoties digitalizācijas attīstībai. Tā izplatās ārpus vienas valsts robežām un kļūst par pasaules tendenci. E-komercija ir viens no nacionālās ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iekšējo resursu veidiem un perspektīvs valsts budžeta nodokļu ieņēmumu avots. Taču e-komercijas specifiska būtība apgrūtina tradicionālos nodokļu administrēšanas principus, kas nozīmē nepieciešamību meklēt jaunus risinājumus, modernizēt un adaptēt likumdošanu. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt pievienotās vērtības nodokļa problēmjautājumus elektroniskajā tirdzniecībā, kā arī novērtēt piedāvātus problēmas risinājumus un izstrādāt jaunus priekšlikumus. Darbs sastāv no 3 daļām, kuras sadalītas 8 nodaļās. Pirmajā daļā ir aplūkots e-komercijas vispārīgs raksturojums, digitālās ekonomikas tendences pasaulē un Latvijā, salīdzināti statistikas dati Eiropas valstīs un tika novērtēts digitālā tirgus stāvoklis Latvijā. Darba otrajā daļā tika izpētīti normatīvie dokumenti, ar kuru palīdzību tiek kontrolēti PVN nodokļu principi e-komercijā, likumdošanas jauninājumi un pasaules pieredze e-komercijas administrēšana. Darba trešajā daļā tika izpētīti PVN praktiskās piemērošanas aspekti VID, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu B2C e-komercijai, respektīvi, starptautisko pasta sūtījumu kontrolei Latvijas muitas dienestā. Darba nobeigumā tika izdarīti secinājumi un priekšlikumi par PVN nomaksas problēmjautājumiem e-komercijā. Darbs sastāv no 66 lappusēm, darbā iekļauti: 11 attēli, 1 tabula, 4 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 56 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords e-komercija, pievienotās vērtības nodoklis, elektroniskā tirdzniecība, nodokļu administrēšana, digitālā ekonomika, pārrobežu darījumi, starptautiskie pasta sūtījumi
Keywords in English e-commerce, value added tax, electronic trade, tax administration, digital economics, cross-border trade, international post parcels
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 16:22:11